Now Reading
Varför är drömmar så konstiga?

Varför är drömmar så konstiga?

De flesta av våra drömmar är konstiga, märkliga, otydliga eller känns ur fokus för att våra hjärnor är gjorda för att tänka olinjärt. De allra flesta människor tänker på abstrakta sätt genom olinjära vägar. Detta tankesätt reflekteras även i våra drömmar.

De flesta av oss tänker inte på linjära och strukturerade mönster. Vi tar omvägar för att resonera och för att komma fram till slutsatser. Vi tänker alltså inte rationellt och logiskt i vårt medvetna liv. Så är även fallet när vi drömmer. Det är därför drömmar inte är tydliga och i fokus.

Vi vill gärna tro att vi är logiska varelser; emellertid tillbringar de flesta av oss våra vakna timmar med att röra oss i ologiska mönster. Om vi ​​verkligen var logiska varelser, så skulle vi gå igenom livet som robotar och robotar drömmer inte. Därför är våra drömmar en återspegling av detta medvetna mönster som en undermedvetet kaos.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top