Now Reading
Vad betyder mardrömmar?

Vad betyder mardrömmar?

Mardrömmar är inte är tecken på att något dåligt kommer att hända. Mardrömmar är snarare en signal från din hjärna att du behöver ta itu med en rädsla eller någon annan viktig känsla. Det är hjärnans sätt att motivera dig till handling.

Mardrömmar tenderar att föreslå att vi behöver ta itu med något som skapar rädsla i oss själv. Beroende på hur vi svarar på själva drömmen så kan de också vara ett sätt att arbeta sig igenom och till slut släppa dessa rädslor.

Om du har en fruktansvärd mardröm och jag försöker glömma den så fort du vaknar för att den var så traumatisk, är det troligt att mardrömmen kommer att återkomma eftersom du inte använt dig av drömmens innehåll för att lära dig växa. Mardrömmar är inte är tecken på att något dåligt kommer att hända, utan snarare en indikation att du behöver arbeta dig igenom några känslor och då specifikt ofta rädslor.

Mardrömmar finns till för att sätta oss människor i handling genom att konfrontera rädslan, adressera ångesten eller på annat sätt hantera rädslan.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top