Symboler

Vad ska man tänka på när man analyserar drömmar?