Otydlighet i drömmar

Varför är drömmar så konstiga?