Kontroll av drömmar

Kan människor kontrollera sina drömmar?