Now Reading
Hur ofta drömmer vi?

Hur ofta drömmer vi?

Förutom under extraordinära omständigheter, så drömmer vi varje natt.

De flesta av oss drömmer varje natt och de flesta av oss drömmer genom alla våra olika sömncykler. Vi drömmer dock på olika sätt genom olika cykler och forskare har föreslagit att de mest livliga och minnesvärda drömmarna inträffar under REM-cykeln.

Under vissa omständigheter så har det visat sig att vi drömmer mindre och under vissa extrema förhållanden tror forskare att vi kan sova helt utan att drömma. Detta kan till exempel vara när våra kroppar upplever en extrem fysisk utmattning. Kroppen och hjärnan tros då lägga om all energi till återhämtning av muskler och livsnödvändiga kroppsfunktioner.

En annan extrem omständighet där det visat sig att vi inte drömmer är när hjärnan är påverkad av vissa hämmande eller bedövande droger.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top