Now Reading
Drömspionage

Drömspionage

Science fiction är en genre där drömmar och drömvärldar kan få fritt spelrum. I thrillern Inception från 2010 utövas industrispionage på hög nivå med hjälp av topphemlig militärteknik där det undermedvetna infiltreras för att kunna komma åt viktig information. De experimentella insatserna höjs när Dominick Cobb, som spelas av Leonardo DiCaprio, får i uppdrag att plantera en tankeidé i en specifik persons undermedvetna istället för att stjäla den. Ett viktigt affärsimperium och energikonglomerat måste upplösas och Cobbs är en ende som kan så fröet i arvingens tankar och därmed utföra uppgiften.

En dröm i en dröm

Cobb sätter ihop ett kompetent team för att utföra det komplicerade uppdraget. För att kunna så tankefröet så djupt ner i måltavlans undermedvetna att personen uppfattar tanken som sin egen måste gänget skapa en dröm inuti en dröm och ta sig igenom en labyrint av drömstoff. Det finns dock stora risker med uppgiften. Personens minne kan raderas om något händer i drömmen som gör att måltavlan dör.

Gränsland

Filmen väcker tankar om gränslandet mellan dröm och verklighet. Vad är verkligt och vad är bara en flyktig dröm? Det finns många tolkningsmöjligheter och de olika drömnivåerna som visas i filmen kan ses som vitt skilda liv. Drömnivån i det undermedvetnas absoluta djup möjliggör ett helt människoliv eftersom tiden förflyter betydligt snabbare än verklighetens. Dessa analysmöjligheter och gränslandstankar ger filmen en oanad dimension och gör att den inte kan ringas in och tilldelas endast en förklaringsmodell. Drömvärlden är precis så komplex och fantastisk som handlingen försöker framställa den.

Pros

Smart, spännande och innovativ

Drömmen och vetenskap om drömmar står i filmens fokus

Cons

Försöker ibland vara lite för smart

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top