Now Reading
Drömmar och vetenskap

Drömmar och vetenskap

De flesta skulle nog hålla med om att drömmar speglar varje människas inre och omedvetna känsloliv med allt vad det innebär. Klassisk drömtydning handlar också ofta om att försöka tyda dessa flyktiga och inte sällan ologiska drömmar genom att söka efter och erbjuda tolkningar av både synliga och dolda symbolbudskap. Drömmarnas land är höljt i dunkel men faktum är att vetenskapen är i full färd med att erbjuda en helt nytt och outforskat perspektiv som kanske kan få drömmarnas budskap att bli tydligare.

Vetenskapligt perspektiv

Vetenskapen har på många sätt erövrat det svårfångade drömlandet genom bland annat olika fysiska tester och magnetröntgning av hjärnan. Experterna erbjuder en unik tolkning där drömmar kan ses som olästa meddelanden där vi själva står om avsändare. Om vi bryr oss om att läsa dem kan de erbjuda oss unik kunskap om våra liv. Denna drömtydning på vetenskaplig grund berättar saker om vår alldeles unika förmåga och fallenhet för olika saker. Här är det drömtypen och hur ofta den återkommer som bär budskapet.

Klardrömmar

Enligt vetenskaplig analys har människor som drömmer klardrömmar en förmåga att genomskåda drömvärlden. Den som drömmer den här typen av drömmar vet om att den gör det och kan regissera och styra handlingen. Dessa kontrollerade och klara drömmar tyder på att personen är logiskt lagd och det är en talang som med framgång kan överföras och appliceras i det verkliga livet utanför drömmarnas värld. Klardrömmaren är helt enkelt en god problemlösare. Klardrömmaren är också analytiskt lagd och i fysiska tester har man kunnat observera områden på hjärnans framsida som är märkbart större än normalfallet. Det är just i frontalloben som forskarna menar att förmågan att både analysera och reflektera finns.

Drömrik och läraktig

Människan drömmer i snitt två timmar varje natt och det är fullt möjligt att drömma en myriad av olika drömmar under nattens gång. Det finns människor som drömmer mer än andra och det finns också människor som uppger att de sällan eller aldrig drömmer. De drömrika förknippas enligt experter med en rad olika förmågor som att bland annat vara väldigt läraktiga. Förmågan att drömma stärker procedurminnet där kunskapen om hur man lär sig olika saker lagras. Människor som drömmer ofta och mycket är helt enkelt bättre på att lära sig nya procedurer och processer.

Känslobearbetning

Den som drömmer mycket är också bra på att bearbeta och hantera känslor. I drömmarna sker nämligen bearbetning av starka och negativa känslor samt att positiva känslor som lycka, glädje och kärlek förstärks. Denna förmåga gör att stordrömmare fungerar bättre i sin omgivning och i sociala sammanhang.

Kreativitet

De flesta känner till att stora uppfinnare, forskare och genier har fått snillrika idéer och uppslag medan de sov. Forskningen har upptäckt att drömmare oftast är mer kreativa beroende på en kemisk process som medför att tankar kan kopplas ihop på ett sätt som gör att nya idéer föds. Det har dock alltid funnits en viss skepsis även mot vetenskapliga ansatser att försöka ringa in drömvärlden och tyda den för att förstå mer om både den individuella personen och människan i stort. Vetenskapen kan dock öppna många outforskade dörrar.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top