Now Reading
Drömmar och dess möjligheter

Drömmar och dess möjligheter

Alla drömmer, till och med de människor som tror att det aldrig händer dem. Oftast handlar det om hur mycket man faktiskt minns när man i själva verket vaknar och vilken sömnfas man då befinner sig i. Drömmar och dess oanade möjligheter har alltid fängslat människan och olika kulturer ger drömmarna skilda meningar och betydelser. I en del urspungsbefolkningskulturer existerar drömmarna i en egen parallell värld där man också kan få kontakt med sina döda släktingar och förfäder.

Budskap från det undermedvetna

Det finns en mängd olika teorier om varför man drömmer och varför man behöver drömma. De flesta handlar om bearbetning av olika slag. Sigmund Freud såg drömmar som varseblivning om vårt undermedvetna. Han menade att man drömmer för att bearbeta och få utlopp för oacceptabla begär, drifter och behov från det undermedvetna som inte kan tas hand om i medvetet tillstånd. Han menade att våra drömmar i själva verket har två olika lager. Det ytliga lagret i drömmarna handlar om historien man drömmer om medan det latenta lagret döljer den verkliga psykologiska betydelsen. När det undermedvetna får utlopp för det egentliga begäret samtidigt som det är dolt kan vi med andra ord sova ostört eftersom vi inte är medvetna om att vi utför en oacceptabel handling.

Drömsömn

Många tror att man bara drömmer under själva REM-sömnen, Rapid Eye Movement, eller drömsömnen som den också kallas. I själva verket kan man drömma även utanför den. Drömsömnen återkommer dock med jämna intervall mellan 4 till 5 gånger per natt och de drömmar man har under dessa perioder brukar vara både längre och tätare. Ofta är det REM-sömnens drömmar man minns när man vaknar.

Drömstoff

Drömmar handlar ofta om människor och miljöer som vi är bekanta med, men där upphör logikens lagar. Drömmar kan bjuda på gränslösa äventyr och saknar helt fysiska begränsningar. Under drömstudier där människor får rapportera om sina drömmar har man kommit fram till att man oftast drömmer om händelser och intryck som man nyligen har upplevt. Det händer också att man drömmer om sådant som verkligen påverkar och berör. Inte sällan kan drömmarna bestå av negativt stoff. Många forskare anser dock att hjärnan enbart försöker skapa sammanhang av alla sinnesintryck och i den meningen är drömmar bara en bieffekt av hjärnans neurologiska verksamhet under sömn.

Den värld som vi får ta del av när vi drömmer kan dock ha ett underliggande syfte att tjäna som simuleringstillfällen för att träna kropp och psyke inför hotfulla situationer i verkligheten. Väljer man att se drömstoffet ur detta perspektiv bjuder drömmarna på evolutionära fördelar och möjligheter genom att förbereda oss för negativa upplevelser och hot medan vi sover. Drömmar beskrivs ofta som något ogripbart som vi inte riktigt förstår oss på, men samtidigt inser vi nog allihop att drömmar är livsnödvändiga. Inte bara för att bearbeta upplevelser eller sortera in händelser och processer i erfarenhetsbanken utan också för att bibehålla ett av livets allra största mysterier.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top