Now Reading
Analysera Drömmar: Så gör du & varför det är viktigt

Analysera Drömmar: Så gör du & varför det är viktigt

När människor funderar på att analysera sina drömmar, tänker de vanligtvis på en spåkvinna eller spåman, drömordböcker eller en analys gjord hos en Freudälskande psykolog som berättar exakt vad deras drömmar betyder. Det handlar nästan alltid om fallisk symbolism, cigarrer och sex.

Men drömanalys är i verkligheten ingen av dessa saker. En bra drömanalys är faktiskt ett värdefullt sätt att bättre förstå sig själv.

Nedan förklarar vi kort varför drömmer, varför analys är viktig och hur man börjar tolka dina drömmar.

Varför vi drömmer

 • Drömmar är viktiga för vår utveckling
 • Drömmar låter oss bearbeta händelser, känslor och förhållanden
 • Drömmar kan avslöja dina djupaste viljor

Att drömma är inte nödvändigt när det gäller överlevnad som en kropp men är väsentligt med avseende på vår utveckling och utveckling som metafysiska varelser. Drömmar är kommunikationen mellan vårt medvetna sinne och vårt undermedvetna, vilket hjälper oss att kunna skapa helhet i vårt jag. Man kan se drömmar som bron som tillåter rörelse fram och tillbaka mellan det vi tror att vi vet och det vi verkligen vet.

Drömmar låter oss spela upp och spela om viktiga känslor och upplevelser på ett säkert ställe. Drömmar tillåter oss också att bearbeta information eller händelser som kan vara smärtsamma eller förvirrande i en miljö som är känslomässigt verklig men fysiskt orubblig.

Drömmar avslöjar dina djupaste önskningar, rädslor och sår. Så att analysera dina drömmar hjälper dig att få en djupare förståelse av dig själv.

Drömanalys är en viktig komponent i processen att bli hel som en person. Drömmar avslöjar dina djupaste önskningar, rädslor och sår. Så att analysera dina drömmar hjälper dig att få en djupare förståelse av dig själv.

Hur man kan analysera sina drömmar

 • Skriv ner dina drömmar i en drömdagbok
 • Identifiera alla känslor du hade i drömmen
 • Identifiera tankar, känslor och handlingar som återkommer i flera drömmar
 • Följ inte regler eller drömböcker – gör din egna analys
 • Analysera alla dina drömmar – inte bara de mest intressanta

En av de största myterna om drömanalys är att det finns en uppsättning av stränga regler som människor måste följa. Men varje person är unik, så det finns inga formler eller recept.

Drömmar kan bara förstås i det större sammanhanget för individens utveckling och självupptäckt. Det finns dock flera riktlinjer som kan hjälpa dig att se dina drömmar mer eftertänksamt och gräva djupare i deras betydelse.

Börja dokumentera dina drömmar

Att skriva ner en dröm drar bokstavligen innehållet i det omedvetna ut till det medvetna och till verkligheten.

Att dokumentera dina drömmar och händelserna som du upplever där är det första och viktigaste steget i att börja analysera dina drömmar. Att ta anteckningar, till och med några meningar som beskriver en känsla i en dröm, drar bokstavligen innehållet i det omedvetna ut i det medvetna till verkligheten. Det är endast i det medvetna som du sen påtagligt kan analysera det du upplevt i drömmen.

Tror du att du inte drömmer eller inte kommer ihåg dina drömmar? Vi föreslår att du börjar skriva en dagbok vid din säng. Om du inte drömt över huvud taget en natt och du kan identifiera detta på morgonen så skriver du ”ingen dröm att dokumentera” varje morgon. Inom två veckor efter den här processen så kommer du börja komma ihåg sina drömmar.

Identifiera hur du kände dig i drömmen

När du skrivit ner din dröm så kan du sedan börja med att identifiera dina känslor som du hade under drömmens gång. Referera till dina anteckningar och fråga dig själv

 1. Var jag rädd?
 2. Var jag arg?
 3. Var jag hoppfull?
 4. Kände jag ånger?
 5. Kände jag mig trygg och bekväm?

Fortsätt fråga dessa typer av frågor kring drömmen och följ spåret som luckras upp av frågorna. Det gör inget om du svarar kort nej på alla frågor. Du får också gärna sätta upp fasta frågor som du alltid ställer dig själv i alla drömanalyser. Använd gärna frågorna ovan som mall. Men, vi rekommenderar verkligen att du är öppen med din frågeställning och anpassar frågorna efter den specifika drömmen.

Känner jag fortfarande de känslorna morgonen efter? Hur bekväm känner jag dessa känslor? Drömmar är komplexa sammansmältningar av idéer. Vi kan titta på vårt omedvetna jag för att lära känna till våra idéer, tankar och för att få en djupare känsla av vem vi är och vart vi ska i våra liv.

Skriv ner de känslor som du hittat i din analys i din drömdagbok.

Hitta återkommande mönster

Identifiera återkommande tankar, känslor och handlingar i dina drömmar och även de vardagshändelser som drömmen anspelar på.

Vanligt återkommande tankar

 • Jag kommer aldrig att göra det.
 • Jag förstår ingenting.
 • Jag vill så gärna, det men det går inte.
 • De kommer hata mig.
 • De kommer döda mig.

När du väl identifierat en återkommande tanke eller känsla så ska du fråga dig själv om du har haft dessa tankar under de gånga dagarna utanför drömmen – alltså under dagarna som gått. Om så är fallet, i vilka situationer har du haft dessa tankar?

Tänk på alla olika element i en dröm. De kan dyka upp i dina drömmar på olika sätt. Många gånger kan vi hitta oss själva, våra personligheter, i många delar av en dröm, även om det finns en tydlig åtskillnad mellan oss och en annan karaktär i drömmen. Hur är det att vara skurken i drömmen? Hur är det att vara aggressiv eller vara passiv?

Lägg ner drömordböckerna

Det finns inga andra experter än dig själv när det gäller din egen psyke, så sluta inte lita på din egen inre guide till ditt medvetslösa.

Du har antagligen stött på drömordböcker som har specifika betydelser för specifika objekt. Även om det kan finnas någon universell symbolism för dessa objekt, är nyckeln att ta reda på vad drömmen betyder för just dig. Även om det kan finnas ett spår av kollektiv betydelse för vissa universella symboler som har en viss betydelse för vår förståelse av kollektiva drömmar och för att analysera på makronivå, så är det mycket mer intressant för dig själv att analysera vad symbolen betyder för just dig, utan att gruppera dig själv med den stora massan.

Så även om det kan finnas några universella symboler så har de fortfarande olika betydelser för olika människor. Alla är unika och har mycket personliga historier som påverkar symboler, föremål, smak och lukt som de förknippar med en viss drömhistoria eller händelse.

Kom ihåg att det är du som är experten på dina egna drömmar och på din egna analys. Det finns inga andra experter än dig själv när det gäller din egen psyke, så sluta inte lita på din egen inre guide till ditt medvetslösa. En drömtydare måste lägga undan alla sina förutfattade meningar, förståelse av dessa universella symboler och regler för drömtolkning för att en unik, ny värld ska kunna upptäckas.

Släng inte bort tråkiga drömmar

Ett vanligt misstag som många gör när de börjar med drömtolkning är att de är alldeles för kräsna när de kvalificerar drömmar. Ofta kanske man tänker att ens drömmar inte är fascinerande nog eller djupa nog för att utforska. Men detta är nästan aldrig sanningen. Du kan lära dig mycket av även de mest vardagliga drömmarna. Även om du endast drömde om att du åt gröt till frukost så kan detta ge intressanta och till och med häpnadsväckande resultat.

Exempel på hur en frågedriven och individuell drömanalys kan utspela sig

 • Är jag ensam med min havremjöl?
 • Är jag inomhus eller utomhus?
 • Vilken typ av gröt äter jag?
 • Finns det någon i närheten?
 • Vad kan jag se runtomkring mig?
 • Hur känner jag för gröten?
 • Vad symboliserar vanligtvis gröt för mig?
 • Finns det några minnen som jag kan koppla till grötätande?
 • När var första gången jag minns att jag åt gröt till frukost?
 • Vem var det som lagade gröt hemma när jag var barn?
 • Vem är det som lagar gröt hemma idag?

Det finns alltid något att lära sig om sig själv från en dröm.

Källor

 1. Focus On Your Dream, Jeffrey D. Smith, 2003
 2. Dreams, Carl Jung
 3. Dream Psychology, Maurice Nicoll
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top